การตั้งบ่อนคาสิโนในไทยสิ่งที่ได้คือความมั่งคั่งจริงหรือ

หลายประเทศรายล้อมประเทศไทยต่างตั้งบ่อนคาสิโนไปทั่วจนเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สร้างรายได้เข้ารัฐเข้าประเทศเหล่านั้นปีละมหาศาล ซึ่งเม็ดเงินส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็มาจากคนไทยที่ชื่นชอบการพนันเป็นชีวิตจิตใจรวมอยู่ด้วย ในเขมรเฉพาะบ่อนคาสิโนที่ตอบสนองนักเล่นก็ปาเข้าไปเป็นสิบๆ แห่งในลาวตามแถบตะเข็บชายแดนไทยก็ไม่น้อยหน้า และในมาเก๊า สิงคโปร์ยิ่งเป็นเมืองทองแห่งเงินตราที่หมุนเวียนมากมายมหาศาลทั้งวันทั้งคืน จนบางครั้งคนบางกลุ่มอาจจะคิดว่าทำไมเมืองไทยไม่คิดจะมีคาสิโนเป็นของตัวเองบ้าง

ถ้าลองพิจารณาถึงผลดีผลเสียของการเปิดคาสิโนนั้นมีหลายประการที่ให้เราได้ครุ่นคิดใช่เพียงแต่คิดว่าจะเกิดความเสียดายเม็ดเงินที่ไหลออกนอกประเทศเท่านั้น แต่เราจะต้องคำนึงถึงหลายๆ ด้านรวมถึงผลเสียด้วยเช่นกัน

ประโยชน์และผลกระทบหากไทยมีคาสิโน

ผลประโยชน์ รัฐบาลคาดโครงการนี้จะก่อให้เกิดการจ้างงานหลายอัตราจะต้อง มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ หลายล้านต่อปี และผลอันเกิดจากการทำงานแบบทวีคูณแน่ๆ จะทำให้ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ขยายตัวตามไปด้วย เช่น โรงแรม สายการบิน ค้าปลีก ห้องพัก และเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ภาพรวมเหล่านี้จะส่งผลให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้นในทุกปีเป็นแน่

ผลกระทบ การเปิดบ่อนการพนันอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์เมืองพุทธของประเทศ รวมทั้งอาจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ทางสังคม ได้แก่ ความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ปัญหาการคอรัปชันเพิ่มขึ้น และอาจส่งผลในแง่ประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาลและรัฐสภาต่อทิศทางในการกำหนดเกมการพนันของประเทศ รวมทั้งการกำหนดแนวทางในการนำเงินที่ได้จากธุรกิจการพนันไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรเพื่อให้สังคมได้ประโยชน์สูงสุด เช่นด้านการศึกษาและสาธารณสุขรวมถึงการรณรงค์เพื่อลดผลกระทบจากธุรกิจพนัน

ข้อกังวลอีกประการหนึ่งสำหรับการเปิดบ่อนการพนันในไทยคือเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะไทยเป็นทางผ่านขนลำเลียงยาเสพติดแทบทุกชนิดย่อมเป็นโอกาสดีของวงการยาเสพติดที่อาจจะนำเงินมาฟอกในคาสิโนนอกจากนี้อาจเป็น ปัญหาการเสพติดการพนันของชาวไทยเอง ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมา ได้แก่ ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาหนี้สิน เป็นต้น

จากที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลก็คงจะทำให้ความหวังที่จะมีคาสิโนในไทยเลือนรางออกไปอีก แต่แม้ว่าคนไทยจะไม่มีคาสิโนของไทยเองแต่ช่องทางการเล่นก็ยังมีอยู่มากมายทั้งตั้งอยู่ใกล้หรือไกล หรือจะเล่นคาสิโนออนไลน์ก็ย่อมได้ ฉะนั้นบางทีที่เมืองไทยเราไม่มีบ่อนในบ้านเมืองก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีต่อทั้งคนเล่นและไม่เล่นก็เป็นได้